Mang đến sự hoàn mỹ - Partnering towards excellence
en
  • vn
  • 5

    Office for rent

    Với tốc độ phát triển chóng mặt của kinh tế và xã hội, trung bình có hơn 300 công ty được thành lập mỗi ngày. 

    Cùng với sự phát triển của thị trường cho thuê văn phòng, dịch vụ văn phòng ảo (Vitrual Office) đang ngày càng phát triển cả về nguồn cung, chất lượng dịch vụ và nhiều gói lựa chọn cho các khách hàng.

    Từ khi khái niệm coworking space ra đời đã tạo nên một cơn sốt trong giới văn phòng cho tới thời điểm hiện nay.