Mang đến sự hoàn mỹ - Partnering towards excellence
en
 • vn
 • 6

  Vacancies

  Số lượng: 1 người. Quản lý một số công việc của phòng nhân sự. Mức lương và công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

  Số lượng: 2 người. Quản lý một số công việc cầu phòng kết toán. Mức lương và công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

  Số lượng: 2 người. Tìm kiếm và mở rộng thị trường bê tông, gạch không nung Đà Nẵng và Hội An. 

  Số lương: 02 người. Kiểm tra độ sụt bê tông tại công trình. Đúc mẫu và điều tiết xe bê tông tại công trình. Thực hiện các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn.