content
footer
.:: Lighthouse ::.

Khách sạn Blue Sun

  • Công trình: Khách sạn Blue Sun
  • Diện tích đất: 600m2, tổng diện tích sàn: 7000m2
  • Loại công trình: công trình công cộng
  • Quy mô: 17 tầng và 1 tầng hầm
  • Hạng mục thi công: Móng, tầng hầm và phần thân
  • Tư cách tham gia: Nhà thầu chính
Other Projects