content
footer
.:: Lighthouse ::.

VISION TOWER

  • Công trình: VISION TOWER
  • Diện tích đất: 500m2, Tổng diện tích sàn: 7000m2
  • Loại công trình: Cao tầng
  • Quy mô: 1 tầng hầm + 19 tầng
  • Gói thầu: kết cấu - hoàn thiện - cơ điện
  • Tư cách tham gia: Nhà thầu chính
Other Projects