content
footer
.:: Lighthouse ::.

Regis Bay Hotel

17 Quang Trung, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ REGIS BAY VIỆT NAM

Diện tích đất: 1500 m2

Tổng diện tích sàn: 25 000 m2

Quy mô: 01 tầng hầm và 33 tầng nổi

Hạng mục: Thi công kết cấu móng, hầm, phần thân và hoàn thiện cơ bản

Tư cách tham gia: Nhà thầu chính