Mang đến sự hoàn mỹ - Partnering towards excellence
    
jp
 • vn
 • en
 • kr
 • Vacancies

  Số lượng: 03 người
  Lập tiến độ triển khai công việc hàng tuần, lập kế hoạch chi tiết trước khi thực hiện công việc được phân công, nghiên cứu, hiểu rõ và triển khai chính xác bản vẽ cùng biện pháp thi công

  Số lượng: 02 người
  Công việc chính: thực hiện các công việc liên quan đến khai triển thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp, nhà xưởng, tham gia lập hồ sơ phương án để đấu thầu; triển khai hồ sơ phương án kiến trúc của công trình;....

  Số lương: 02 người. Kiểm tra độ sụt bê tông tại công trình. Đúc mẫu và điều tiết xe bê tông tại công trình. Thực hiện các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn.

  Số lượng: 2 người. Tìm kiếm và mở rộng thị trường bê tông, gạch không nung Đà Nẵng và Hội An. 

  Số lượng: 2 người. Quản lý một số công việc cầu phòng kết toán. Mức lương và công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

  Số lượng: 1 người. Quản lý một số công việc của phòng nhân sự. Mức lương và công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn